Raamatupidamisteenused ettevõtetele

Meie ettevõte üheks tegevusliigiks on raamatupidamisteenuse osutamine ettevõtetele.

Teenuse hulka kuuluvad:

  • Raamatupidamis-ja maksuarvestus.
  • Töötasu ja muude maksude arvestus.
  • Vastavalt maksuseaduse nõuetele esmaste dokumentide vormistamine ja töötlemine
  • Aruannete koostamine vastavalt aruandeperioodide tulemustele.
  • Maksudeklaratsioonide koostamine ning esitamine.
  • Aastaaruande koostamine.
  • Raamatupidamis- ja maksuarvestuse konsultatsioonid.

Korterühistute majandus- ja finantstegevuse kontroll

Kontrolli põhieesmärk on raamatupidamise, finants- ja majandustegevuse usaldusväärsuse kinnitamine korterühistu poolt. Meie ettevõtte sõltumatud spetsialistid annavad hinnangu raamatupidamisarvestuse kvaliteedile ning korterühistu majandustegevusele. Peale auditit saavad korterühistu liikmed täieliku ja täpse info ühistu juhatuse tegevuse kohta aruandeperioodil. Spetsialistid, kes teostavad kontrolli, teevad kindlaks, millises mahus vastab raamatupidamisarvestus korterühistu planeeritud finants- majandustegevusele, toovad välja selle nõrgad küljed, teevad ettepanekuid võimalike rikkumiste ja puuduste likvideerimiseks.

Auditi tulemuste põhjal koostatakse aruanne eesti- ja vene keeltes. Vajadusel esineb aruande koostanud spetsialist korterühistu üldkoosolekul ning selgitab kontrolli tulemusi.

lasteriided

lastetooted

lastetoit