Ehituskonsult Grupp pakub:

  • Teie eskiiside järgi jooniste, skeemide ja plaanide teostamist.
  • Mõõtude võtmist edaspidiste jooniste ja skeemide valmistamiseks.
  • Ehitusjooniste valmistamist – fassaadid, konstruktsioonid, sõlmed, insenertehnilised
    võrgud ja kommunikatsioonid.
  • Paberkandjal olevate jooniste elektroonilisse vormi üleviimist.
  • Jooniste redigeerimist.

tooted emadele

vankrid