Enne maja renoveerimist on soovitav viia läbi elamufondi seisukorra hinnangud.

Üheks hinnangutest on hoone ENERGIAAUDIT.

Mida tähendab ENERGIAAUDIT?

ENERGIAAUDIT – on protseduur, mille käigus saab kindlaks määrata, kuidas kasutatakse energiat, mis on parimad vahendid selle säästmiseks ning, kuidas vähendada energiatarbimist antud objektil.

ENERGIAAUDIT annab ülevaate hoone tehnilisest seisukorrast ja energiakadudest. Peale hoone auditit võib juba enne maja renoveerimist määratleda prioriteetsed tööd ning teha nendele töödele tasuvuse kalkulatsioon.

ENERGIAAUDITIT saab vaadeldada, kui osalist hoone ekspertiisi, mille eesmärk on selgitada välja maja tehniline seisukord ja hoone energiatarbimise tõhusus.

ENERGIAAUDIT aitab koostada hoone renoveerimise pikaajalist programmi.

Auditi tulemuseks on energiasäästu saavutamise meetmete ja vahendite loetelu. Võttes need meetmed kasutusele, saab oluliselt vähendada hoone energiatarbimise kulusid.

 

Hoonete Energiamärgis

Kõik elu-ja ühiskondlikud hooned (sarnaselt kodutehnikale) võib reastada energia efektiivsuse järgi А kuni H klassidesse (A, B, C, D, E, F, G, H). Kus А klass on kõige madalama energiatarbimisega hoone ning H klass on kõige kõrgemaga.

Energiapass (energiamärgis) peab kindlasti olema:

  • Uutel, ehitavatel hoonetel.
  • Ühiskondlike hoonetel, mille kasulik pindala on üle 500 m2.
  • Hoone ostmisel või selle rentimisel, kui seda nõuab ostaja või rentnik.

Hoonete energiamärgis on avaldatud Riiklikus hooneregistris.

Energiapassi kehtivus on 10 aastat. Energiamärgist tuleb uuendada peale hoones energiasäästu seisukohast tehtud parandusi  (fassaadi või katuse soojustamine, küttesüsteemi asendamine jms) ja  peale hoone rekonstrueerimist.

Olemasoleva hoone energiamärgis.

Energiapass (energiamärgis) annab ostjale või rentnikule informatsiooni hoone seisukorrast energiatarbimise seisukohast. Hoone energiamärgis aitab võrrelda energia tarbimist sarnaste hoonetega ning sisaldab energia tarbimise vähendamise meetmete loetelu.
Energiamärgises kajastub hoone kütte-, kliima-, ventilatsiooni-ja valgustuse energiatarbimine, samuti vee soojendamiseks kuluva energia hulk, ning elektriseadmete põhjalik käsitlus.
Hoone energiamärgise puudumine tähendab ostajale teatavat riski. Kui energiamärgist enne ostu pole nõutud, siis ilmnenud liiga kõrget hoone energiakulu ja/või ostutehingut on tagantjärele palju raskem vaidlustada.

Olemasoleva hoone energiamärgise vormistamine sisaldab:

  • Hoone ülevaatust.
  • Energiapassi vormistamist.
  • Andmete Riiklikusse hooneregistrisse sissekandmist.

 

Uue hoone energiamärgis.

Uute hoonete ehitamisel on alates 2009. aastast energiamärgis ehitusloa taotlemisel kohustuslik. Uuele (projekteeritavale) hoonele on energia efektiivsuse minimaalsed nõuded küllaltki kõrged. Need ei tohi vastata alla D-klassi nõuetele.

Projekteeritava hoone energiamärgise vormistamine sisaldab:

  • Hoonele ennustatava energiaefektiivsuse andmete arvutamist projekteerimise organisatsiooni poolt esitatud andmete alusel (konstruktsioonid, ventilatsioonisüsteem jne).
  • Energiapassi vormistamist.

mänguasjad

mängumatid

närimislelud