Ehitushangete korraldamine.

Ehitusnormidest teadmisi omamata ja vastavate kogemuste puudumisel, on ehitise omanikul keeruline korraldada hankeid ehitustöövõtja valimiseks. Ehituse hinnapakkumises pole tähtis ainult hind, vaid ka see, kuidas on arvesse võetud vajalike materjalide ja tööjõu kulusid töö kvaliteetseks teostamiseks.

Pakume oma klientidele ehitushangete organiseerimist:

  • Projekti ja ehitusnormide alusel tehnilise ülesande koostamist.
  • Abi laekunud hinnapakkumiste läbivaatamisel.
  • Abi töövõtulepingute sõlmimisel.

Ehitushankeid saab korraldada interneti kaudu.

Meie veebilehe kaudu saadetakse ehitusfirmadele hankel osalemiseks pakkumuskutsed. Veebilehel on näidatud hanke ülesanne ja projektdokumentatsioon. Dokumentidele juurdepääs on tagatud kõikidele hankes osalejatele. Kõik osalejad saavad jätta oma kommentaare või teateid. Tellija näeb kõiki osalejaid ning aega, millal hinnapakkumused on laekunud. Peale konkursi lõpptähtaega koostatakse meie ettevõtte spetsialistide poolt aruanne, mis avaldatakse samal veebilehel. Meie poolt loodud hangete korraldamise süsteem tagab nende läbipaistvuse ja tähtaegadest kinnipidamise.

ühekordsed nõud

sushikarbid

kandekotid

kõrred