Ehitusprojektide juhtimine on Tellija huvide esindamine ehituse kõikides etappides, alustades ettevalmistustöödest kuni objekti ekspluatatsiooni üleandmiseni.

Teenus sisaldab:

  • Ehitustööde läbiviimiseks ettevalmistamine – tehnilise ülesande koostamine;
  • Vajalike lubade ja kooskõlastuste taotlemine; projekteerimise- ja ehituse enampakkumisteks ettevalmistamine ja korraldamine, töövõtulepingute ettevalmistamine ja sõlmimine.
  • Tellija, Projekteerija ja Töövõtja vahelise info vahendamine ning tööde organiseerimine.
  • Hoone ülevaatuse käigus puuduste tuvastamine ja nende likvideerimiseks parandustööde organiseerimine.
  • Töökalendri tähtaegade täitmise kontrollimine.
  • Ehitustööde foto – ja videoprotokollide salvestamine.
  • Kontrollorganitega kooskõlastuste läbiviimine.
  • Objekti ekspluatatsiooni üleandmine ja kasutusloa taotlemine.

Ehitusprojekti juhtimise teenus.

Väiksematele objektidele ei ole reeglina kasulik võtta peatöövõtjat, kuna väiksematel ehitusettevõtetel ei ole kõiki vajalikke spetsialiste (müürsepad, puusepad, santehnikud, elektrikud, maalrid jne.) ning neid palgatakse mujalt. Kokkuvõttes läheks see töö tellijale kallimaks.

Kui sõlmida lepingud väikeste, kindlateks töödeks spetsialiseerunud firmadega või väikeste ehitusbrigaadidega, võib ehitusobjektil tekkida probleeme nende sujuva koostööga.
Meie poolt pakutav ehitusprojekti juhtimise teenus seisneb selles, et tööde tellija sõlmib lepingud otse töövõtjatega, meie aga võtame enda peale lisaks ehitusjärelvalve funktsioonile täieliku kontrolli ehitusprotsessi üle (alates ehitusmaterjalide organiseerimisest ja vajalike seadmete tarnimisest ning lõpetades tellijale objekti üleandmisega). Meie ettevõtte spetsialistid garanteerivad kõikide kliendi huvide kaitse alates tehnilistest küsimustest, lõpetades kõikvõimalike probleemide ja konfliktsituatsioonide lahendamisega.
Tellija tasub otse spetsialiseerunud töövõtjatele nende teenuste eest, ning juhtimise eest maksab lisaks ainult eelnevalt fikseeritud tasu.

Kogu organisatoorne töö toimub läbi interneti.
Meie koduleheküljel näeb tellija kõiki ehitusprotsessis osalejaid, tööde teostamise graafikuid, täitedokumentatsiooni.

Tellija võib viibida suvalises maailma paigas kuid olla igapäevaselt kursis objektil toimuvaga.
Iga projekti osavõtjale genereeritakse süsteemi sissepääsemiseks oma kasutajatunnus (login) ja salasõna (password).

Kliendi sissepääs

 

Kliendi huvide esindamine.

  • Hoonete ja ehitiste rekonstrueerimisel („Hoovid korda”, „Fassaadid korda” jne. programmide alusel) konsultatsioonid ja abi dokumentide vormistamisel kulude osalise hüvitamiseks (toetuste taotlemine).
  • Abi dokumentide vormistamisel objekti ekspluatatsiooni üleandmiseks.