Ehituse omanikujärelevalve teenus sisaldab (vastavalt: „Omanikujärelevalve tegemise kord”, MKM määrus, vastu võetud 02.07.2015 nr 80):

 • Ehitusprojekti nõuetele vastavuse kontrolli.
 • Ehituse ehitusprojektile vastavuse kontrolli.
 • Ehitusel kasutatavate materjalide ja toodete nõuetele vastavuse kontrolli.
 • Ehituse tehniliste dokumentide olemasolu kontrolli.
 • Ehituse tehniliste dokumentide nõuetele vastavuse kontrolli.
 • Ehitustööde kvaliteedi kontrolli.
 • Ehitustööde ohutuse, ehitise, ehitusplatsi ja maaüksuse korrashoiu ning
  keskkonna saaste vältimise kontrolli.
 • Lepingu täitmise kontrolli.

Metallkonstruktsioonide ja keevitustööde kvaliteedi kontroll sisaldab:

 • Metallkonstruktsioonidele ja nende elementidele kohaldatud põhinõuetele vastavuse kontroll EN, ISO standardi järgi.
 • Valmistoodete või sõlmede keevisühenduste kvaliteedi kontroll.
 • Keevitustööde dokumentatsiooni kontroll.
 • Valmistoodetel ja sõlmedes keevisliidete välisdefektide tuvastamine.

Teraskonstruktsioonide korrosiooni- ja tuleohutuse kaitse tööde kvaliteedi kontroll vastavalt standardile ISO12944 ja NORSOK M-501 sisaldab:

 • Pinna ettevalmistamise kvaliteedikontroll (puhtus, karedus, soolasisaldus).
 • Katte paksuse kontroll vastavalt spetsifikatsioonile.
 • Korrosioonivastaste ja tuleohutuse protseduuride väljatöötamine.

Tehnilise järelevalve teenused (sõltumatu kontroll) väljaspoolt ehitusplatsi sisaldavad:

 • Hoonete või rajatiste hulka kuuluvate osade kvaliteedi ja nende koguste vastavuse (seinad, fermid, sambad, katuse ja fassaadi elemendid, aknad, uksed jne.) kontrolli.
 • Insener-tehniliste seadmete kvaliteedi ja nende koguse vastavuse (seadmed, või seadmete osad, mida kasutatakse kütte-, ventilatsiooni- ja kliimasüsteemides, hoone vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, valgustus) kontrolli.

Sõltumatu ja objektiivne kontroll toodetele ja seadmetele, mida teostatakse valmistamise-, laadimise või mahalaadimise ja tarnimise kohtades ning, mis aitab tagada nende paigaldamisstandardile vastavuse igas ehituse etapis.

 

Milleks on vaja omaniku ehitusjärelevalvet?

Uue maja ehitamisel või vana renoveerimisel tavaliselt ei teata, millised raskused või probleemid ees ootavad. Eramaja ehitamisele kulub palju raha.

Ehitusesse investeerimise tulemusena tahame kaasaegset, mugavat ja kvaliteetset elamist, mis vastaks meie nõudmistele ja soovidele.

Maja ehitamine on kulukas protsess. Valides odavaid materjale ja ehitajaid, ei saa alati kvaliteeteset tööd odavamalt. Tavapärane on pigem, et kulud tõusevad hilisemate puuduste ja praagi likvideerimiseks. Reeglina ei tunne omanik ehitusnorme, ei oma ehitamise kogemust ega suuda ise teostada kontrolli, järelevalvet ning ehitustööde organiseerimist. Samas on ehitusturul palju teenusepakkujaid ja seetõttu on raske valida, kellega leping sõlmida. Õige tegu on pöörduda professionaalse ehituskonsultandi poole, kes aitab lahendada organiseerimisega seotud küsimused ja teostab järelevalvet ehituse üle .

Põhiliseks omaniku ehitusjärelevalve ülesandeks on projekti järgimine, tehnilise dokumentatsiooni koostamine ja ehitustööde kvaliteedi kontrollimine objektil.