Ettevõte Ehituskonsult Grupp OÜ asutati 2006. aastal eesmärgiga pakkuda klientidele kvaliteetset ehitusalast konsultatsiooni. Sellest tuleb ka meie ettevõtte nimi: Ehituskonsult Grupp.

Olles edukalt töötanud Euroopa turul, alustasime laienemist mitte ainult geograafiliselt, vaid ka pakutavate teenuste poolest. Käesolevaks ajaks on konsultatsioonide kõrval meie põhitegevuseks veel ehitus- ja tehniline järelevalve; ehitusobjektidele, olemasolevatele hoonetele, rajatistele, seadmetele ja toodetele sõltumatu ekspertiisi läbiviimine ning projektide juhtimine.

Meie missioon on professionaalselt ja täiemahuliselt esindada Tellija huve koostöös teiste ehitusprotsessis osalejatega.

Meie ülesanne on igas ehituse staadiumis hoiatada Tellijat võimalike probleemide eest ja leida optimaalne lahendus juba tehtud vigade parandamiseks. Firma spetsialistid töötavad Teiega kogu ehitusprotsessi kestel alates projekteerimisest kuni ehituse valmimiseni.

Koostöö aitab Teil vältida ootamatuid komplikatsioone ja ettenägematuid kulutusi.

Ehituskonsult Grupp OÜ on Riiklikus Majandustegevuse registris registreeritud alljärgnevate teenuste pakkujana:

1. Omanikujärelevalve – EEO000929.

Tegevusala liigid: sisekliima tagamine, süsteemide ehitamise omanikujärelevalve, üldehituslik omanikujärelevalve, veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamise omanikujärelevalve. Samuti riikliku muinsuskaitse all olevate objektide järelevalve.

2. Ehitiste ekspertiiside tegemine (Ehitise audit) – EEK000458.
Tegevusala liigid: hoonele ja selle juurde kuuluva küttesüsteemile, sh katlasüsteem, ventilatsioonisüsteem ja jahutussüsteem, ekspertiisi tegemine, kaugküttesüsteemidele ekspertiisi tegemine, konstruktsioonidele ja üldehitusliku ekspertiisi tegemine.

Me töötame lisaks Eestile veel Lätis, Soomes, Kreekas, Küprosel ja Venemaal.

Ehitiskonsult Grupp OÜ-le on Krediidiinfo poolt määratud reitingud 2011, 2012 ja 2020 finantsaastatel „hea“ (А), ning 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ja 2019 finantsaastate tulemuste alusel „väga hea“  (АA). 

Järjepidevalt kõrge “A” reitinguga ettevõtteid on Eestis 4,3%.  Meie kuulume nende hulka!
Kreditiinfo reiting on hinnang, mis on määratakse ettevõtetele ning see põhineb aasta majandusliku, finants- ja laekunud maksude näitajate alusel. 

Kolme viimaste aasta tulemuste alusel on meie firma kiiresti kasvavate ettevõtete edetabelis Eesti Gaselli TOP.
Gasellettevõtted on ettevõtted,kes on kolme aasta jooksul kasvatanud käivet ja kasumit rohkem kui 50%, loovad kõige rohkem uusi töökohti, kannavad endas kiiresti areneva ettevõte olulisi omadusi: paindlikkus, kiirus, julgus. Vaid vähem kui 1% Eesti ettevõtetest on “gasellid”.