Termograafia abil on võimalik hinnata hoone soojapidavust ja tehnosüsteemide seisukorda ilma konstruktsioone avamata. Tänu selle on antud meetod suhteliselt odav võimalus ebamugavates kohtade rikete ja lekete avastamisel.

Mis on termograafia? 

Termograafia põhiliseks ülesandeks on soojuslekete avastamine ja välispindade soojuse läbilaskvuse kontroll. Infrapunakaamera mõõdab pindade temperatuuri ning värvilisel ekraanil või väljatrükil on suurepäraselt näha pilt toimuvast.

Analüüsides saadud tulemusi, võivad spetsialistid anda konkreetseid soovitusi avastatud puuduste kõrvaldamiseks. Isegi eriti keerulistel juhtudel, kus soojakadude allikat ei ole võimalik silmaga määrata (praod seintes, katusel või vundamendis), aitab termograafia kiiresti avastada igasuguseid sisemisi kahjustusi.

Infrapuna ülesvõtted on hindamatuks abiks hoonete rekonstrueerimisplaanide koostamisel ja on juba enne ehitustööde algust projekteerijatele heaks aluseks, võimaldades hoida kokku ehituskulusid. Termograafia aitab avastada ehituslikke vigu või puudusi, näiteks soojakadusid hoonetes, rajatistes ja soojatrassides, ebatihedaid või valesti paigaldatud aknaid ja uksi. Samuti on termograafia abil võimalik  teha kindlaks keskkütte ja põrandakütte torude paiknemist ja avastada lekkeid ehituskonstruktsioonide sees.

Soojuskaamera on abiks ka elektrikilpide ja erinevate elektriseadmete töö kontrollimisel (halb kontakt, ülekuumenenud kaitsmed jne).

 

Eramaja fassaadi poolt termovaatluse uuringu käigus tuvastatud soojakadude allikas.

Termovaatluse uuringu käigus tuvastatud akna paigaldamise praak.

Soojuskadu hoone sokli piirkonnas.

Termovaatluse käigus tuvastatud aknaraami praak.