Teenused

Termograafia

30.04.2014

Termograafia abil on võimalik hinnata hoone soojapidavust ja tehnosüsteemide seisukorda ilma konstruktsioone avamata. Tänu selle on antud meetod suhteliselt odav võimalus ebamugavates kohtade rikete ja lekete avastamisel.

Mis on termograafia?
 

Termograafia põhiliseks ülesandeks on soojuse lekete avastamine välispindade sooja läbilaskvuse kontroll. Infrapunakaamera mõõdab pindade temperatuuri ning värvilisel displeil või väljatrükil on suurepäraselt näha kogu pilt toimuvast.

Analüüsides saadud resultaate, võivad spetsialistid anda konkreetseid soovitusi avastatud puuduste kõrvaldamiseks. Isegi eriti keerulistel juhtudel kui soojakadude allikat ei ole võimalik silmaga määrata (praod seintes, katusel või vundamendis), termograafia aitab kiiresti avastada sees igasuguseid kahjustusi.

Infrapunased ülesvõtted on hindamatuks abiks hoonete rekonstrueerimise plaanide koostamisel ja juba enne ehitustööde algust on 
projekteerijatele heaks aluseks , võimaldades hoida kokku ehituskulusid. Termograafia aitab avastada ehituslikke vigu või puudusi, näiteks soojakadusid hoonetes, rajatistes ja soojatrassides, ebatihedaid või valesti paigaldatud aknaid ja uksi. Samuti on võimalik termograafia abil teha kindlaks keskküte ja põrandakütte torude paiknemist, avastada lekkeid ehituskonstruktsioonide sees.

 

Samuti on soojuskaamera kasulik elektrikilpide ja erinevate elektriseadmete töö kontrollimisel (halb kontakt, ülekuumenenud kaitsmed jne).

 

 

Eramaja fassaadi poolt termovaatluse uuringu käigus tuvastatud soojakadude allikat.Termovaatluse uuringu käigus tuvastatud akna paigaldamise praak.  
Soojuskadu hoone sokli piirkonnas. 


 


Termovaatluse uuringu käigus tuvastatud aknaraami praak.

 


>