Korteriühistute seminar 18.06.2009

18.06.2029 korraldasid Ehituskonsult Grupp OÜ ja OÜ KTS Baltic koostöös Tallinna Korteriühistute Liidu esindaja Konstantin Grigorenkoga seminari korteriühistute liikmetele. mänguasjad mängumatid närimislelud

Ehitus- ja tehniline järelevalve

Ehituse omanikujärelevalve teenus sisaldab (vastavalt: „Omanikujärelevalve tegemise kord", MKM määrus, vastu võetud 02.07.2015 nr 80): Ehitusprojekti nõuetele vastavuse kontrolli. Ehituse ehitusprojektile vastavuse kontrolli. Ehitusel kasutatavate materjalide ja toodete nõuetele vastavuse kontrolli. Ehituse tehniliste dokumentide olemasolu kontrolli. Ehituse tehniliste dokumentide nõuetele vastavuse kontrolli. Ehitustööde kvaliteedi kontrolli. Ehitustööde ohutuse, ehitise, ehitusplatsi ja...

Ehitus- ja tehniline ekspertiis

Viime läbi ehitustehnilise ekspertiisi (Ehitise audit) järgnevatel juhtudel  (vastavalt MKM määrusega 12.10.2020.a. nr. 61 „Ehitise auditi tegemise kord"): Enne hoone rekonstrueerimist, kapitaalremonti või enne ostu-müügi tehingut.Objekti tehnilise seisukorra määramiseks enne ekspluatatsiooni üleandmist.Eesmärgiga selgitada välja avariide põhjused ning määrata kinnisvaraobjektile veeuputusega, tulekahjuga vm. põhjustatud kahju suurus.Lahkarvamuste korral, mis on seotud teostatavate ehitus-...

Projektijuhtimine

Ehitusprojektide juhtimine on Tellija huvide esindamine ehituse kõikides etappides, alustades ettevalmistustöödest kuni objekti ekspluatatsiooni üleandmiseni. Teenus sisaldab: Ehitustööde läbiviimiseks ettevalmistamine - tehnilise ülesande koostamine; Vajalike lubade ja kooskõlastuste taotlemine; projekteerimise- ja ehituse enampakkumisteks ettevalmistamine ja korraldamine, töövõtulepingute ettevalmistamine ja sõlmimine. Tellija, Projekteerija ja Töövõtja vahelise info vahendamine ning tööde organiseerimine. ...

Termograafia

Termograafia abil on võimalik hinnata hoone soojapidavust ja tehnosüsteemide seisukorda ilma konstruktsioone avamata. Tänu selle on antud meetod suhteliselt odav võimalus ebamugavates kohtade rikete ja lekete avastamisel. Mis on termograafia?  Termograafia põhiliseks ülesandeks on soojuslekete avastamine ja välispindade soojuse läbilaskvuse kontroll. Infrapunakaamera mõõdab pindade temperatuuri ning värvilisel ekraanil või väljatrükil on...

Ehitushangete korraldamine

Ehitushangete korraldamine. Ehitusnormidest teadmisi omamata ja vastavate kogemuste puudumisel, on ehitise omanikul keeruline korraldada hankeid ehitustöövõtja valimiseks. Ehituse hinnapakkumises pole tähtis ainult hind, vaid ka see, kuidas on arvesse võetud vajalike materjalide ja tööjõu kulusid töö kvaliteetseks teostamiseks. Pakume oma klientidele ehitushangete organiseerimist: Projekti ja ehitusnormide alusel tehnilise ülesande koostamist. Abi laekunud hinnapakkumiste...

Jooniste valmistamine

Ehituskonsult Grupp pakub: Teie eskiiside järgi jooniste, skeemide ja plaanide teostamist. Mõõtude võtmist edaspidiste jooniste ja skeemide valmistamiseks. Ehitusjooniste valmistamist - fassaadid, konstruktsioonid, sõlmed, insenertehnilised võrgud ja kommunikatsioonid. Paberkandjal olevate jooniste elektroonilisse vormi üleviimist. Jooniste redigeerimist. tooted emadele vankrid

Energiaaudit, energiamärgis

Enne maja renoveerimist on soovitav viia läbi elamufondi seisukorra hinnangud. Üheks hinnangutest on hoone ENERGIAAUDIT. Mida tähendab ENERGIAAUDIT? ENERGIAAUDIT - on protseduur, mille käigus saab kindlaks määrata, kuidas kasutatakse energiat, mis on parimad vahendid selle säästmiseks ning, kuidas vähendada energiatarbimist antud objektil. ENERGIAAUDIT annab ülevaate hoone tehnilisest seisukorrast ja energiakadudest. Peale hoone auditit...

Raamatupidamisteenused, kontroll

Raamatupidamisteenused ettevõtetele Meie ettevõte üheks tegevusliigiks on raamatupidamisteenuse osutamine ettevõtetele. Teenuse hulka kuuluvad: Raamatupidamis-ja maksuarvestus. Töötasu ja muude maksude arvestus. Vastavalt maksuseaduse nõuetele esmaste dokumentide vormistamine ja töötlemine Aruannete koostamine vastavalt aruandeperioodide tulemustele. Maksudeklaratsioonide koostamine ning esitamine. Aastaaruande koostamine. Raamatupidamis- ja maksuarvestuse konsultatsioonid. Korterühistute majandus- ja finantstegevuse kontroll Kontrolli põhieesmärk on raamatupidamise, finants-...