Energiaaudit – on protseduur, mille abil saab kindlaks määrata, kuidas kasutatakse energiat ning kuidas auditi objektil saab vähendada energia kasutamist.

Energiaaudit annab ülevaate hoone energiakadudest ja hoone tehnilise seisukorra kohta. Auditiga saab määratleda prioriteetsed tööd maja renoveerimisel ning arvutada välja nende tööde maksumust.

Energiaauditit saab vaadelda ka kui hoone ekspertiisi osa, mille eesmärk on määrata maja tehniline seisukord ja energiatarbimise efektiivsus.

Täpsemalt Ehituskonsult Grupp OÜ poolt energiaauditi teenusesest ja milleks on vajalik hoone energiapass, saab lugeda siin.

lasteriided

lastetooted

lastetoit