EHG - Uudised

Mis tähendab energiaaudit?

03.04.2013


Energiaaudit – on protseduur, mille abil saab kindlaks määrata, kuidas kasutatakse energiat ning kuidas auditi objektil saab vähendada energia kasutamist. 

 

Energiaaudit annab ülevaadet hoone energiakadudest ja selle tehnilise seisukorra kohta. Auditiga saab määratleda prioriteetsed tööd maja renoveerimisel ning arvutada välja nende tasuvus.

 

Energiaauditi saab ka vaadata kui hoone ekspertiisi osa, mille eesmärk on määratleta maja tehnilist seisukorda ja energia tarbimise efektiivsust.

 

Täpsemalt Ehituskonsult Grupp Oü poolt energiaauditi teenuse esitamisest ja milleks on vajalik hoone energiapass saab lugeda siin.