Teenused

Raamatupidamisteenused, finants- ja majandustegevuse kontroll

30.04.2014


Raamatupidamise teenus ettevõtetele

 

Meie ettevõte ühe tegevuse liigiks on raamatupidamise teenuse osutamine ettevõtetele.
Teenuste hulka kuuluvad:
- Raamatupidamis-ja maksuarvestus.
- Töötasu ja muude maksude arvestus.
- Maksuseaduse nõuete kohaselt esmaste dokumentide vormistamine ja töötlemine
- Aruannete koostamine aruandeperioodide tulemuste kohta.
- Maksudeklaratsioonide koostamise ning esitamise.
- Aastaaruande koostamine.
- Raamatupidamise ja maksuarvestuse konsultatsioonid.


Korterühistute majanduse ja finantstegevuse kontroll

 

Selle kontrolli põhieesmärk on usaldusväärsuse kinnitamine korterühistu raamatupidamise, finants- ja majandustegevuse kohalt. Meie ettevõte sõltumatu spetsialistid hindavad raamatupidamise arvestuse kvaliteeti ning korterühistu majandustegevust. Peale auditi saavad korterühistu liikmed täieliku ja täpset teavet ühistu juhatuse aruande perioodi tegevuse kohta Spetsialistid, mis teostavad kontrolli teevad kindlaks, kui palju raamatupidamise arvestus vastab korterühistu planeeritud finants- majandustegevusele, märkivad selle nõrgad küljed, teevad ettepanekuid kõikide rikkumiste ja puuduste likvideerimiseks.
Auditi tulemuste põhjal koostatakse aruanne eesti- ja vene keeltes. Vajadusel spetsialist, kes koostas aruannet esineb korterühistu üldkoosoleku ees, selgitades kontrolli tulemusi.

 

>