Teenused

Energiaaudit, energiamärgis

30.04.2014


ENERGIAAUDIT.

 

Enne maja renoveerimist on soovitav viia läbi elamufondi seisukorra hinnangu. 

Üks selliste hinnanguteks on hoone ENERGIAAUDIT.

 

Mis tähendab ENERGIAAUDIT?

 

ENERGIAAUDIT - on protseduur, mille käigus saab kindlaks määrata, kuidas kasutatakse energiat, millised võtted on selle säästmiseks ning, kuidas saab vähendada energia tarbimist auditi objektil.

ENERGIAAUDIT annab ülevaadet hoone tehnilise seisukorrast üle ja energia kadude kohta. Peale hoone auditi saab enne maja renoveerimist määratleda prioriteetsed tööd ning teha nende tööde tasuvuse arvutust.

ENERGIAAUDIT saab vaadeldada, kui osaline hoone ekspertiis, mille eesmärk on selgitada välja maja tehnilist seisukorda ja hoone energia tarbimise tõhusust.

ENERGIAAUDIT aitab koostada hoone renoveerimise pikaajalise programmi.

Auditi tulemusena on energiasäästu saavutamiseks meetmete ja vahendite loetelu. Võttes need meetmed kasutusele saab oluliselt vähendada hoone energiatarbimise kulusid.

Pooled kulud energiaauditi läbiviimise maksumusest tagastab sihtasutus KredEx.

 

HOONETE ENERGIAMÄRGIS.

Kõik elu-ja ühiskondlikud hooned (samuti nagu kodutehnikat) saab reastada energia efektiivsuse järgi А kuni H klassini (A, B, C, D, E, F, G, H). Kus А klass on kõige madalama energia tarbimisega hoone ning H klass on kõige kõrgema tarbimisega.

Energiapass (energiamärgis) peab kindlasti olema:
- Uutel, ehitavatel hoonetel.
- Ühiskondlike hoonetel, mille kasulik pindala on üle 500 m2.
- Hoone ostmisel või selle rentimisel, kui seda nõuab ostaja või rentnik.

Hoonete energiamärgis on avaldatud Riigi hooneregistris.

Energiapassi kehtivus on 10 aastat. Energiamärgis tuleb uuendada peale hoones tehtud parandamist energiasäästu seisukohast (fassaadi või katuse soojustamine, küttesüsteemi asendamine jms), peale hoone rekonstrueerimist.


Olemasoleva hoone energiamärgis.

 

Energiapass (energiamärgis) annab ostjale või rentnikule informatsiooni hoone seisukorrast energia tarbimise seisukohast. Hoone energiamärgis aitab võrrelda energia tarbimist sarnaste hoonetega ning sisaldab enda sees energia tarbimise vähendamiseks meetmete loetelu.
Energia märgises kajastub hoone kütte-, kliima-, ventilatsiooni-ja valgustuse energiatarbimist, samuti vee soojendamiseks ja elektriseadmete põhjalik käsitlus.
Hoone energiamärgise puudumine tähendab ostajale mingit riski. Kui energiamärgis enne ostu pole nõutud, siis hiljem ostutehingut on raskem vaidlustada, kui hoonel on liiga kõrged energia kulud.

Olemasoleva hoone energiamärgise vormistamine sisaldab:

- Hoone ülevaatust.
- Energiapassi vormistamist.
- Riikliku hooneregistrisse andmete sissekandmist.

 

Uue hoone energiamärgis.

 

Uute hoonete ehitamisel alates 2009 aastast on energiamärgis ehitusluba taotlusel kohustuslik. Uuel (projekteeritava) hoonel energia efektiivsuse minimaalsed nõuded on küllaltki kõrged. See peab vastama mitte alla D- klassi nõuetele.

Projekteeritava hoone energiamärgise vormistamine sisaldab:

- Hoone ennustatud energia efektiivsuse andmete arvutamine projekteerimise organisatsiooni poolt esitatud andmete alusel (konstruktsioonid, ventilatsiooni süsteem jne).
- Energiapassi vormistamine.

 

 

>