Teenused

Ehitusjuhtimine

29.04.2014

Ehitusjuhtimine on Tellija huvide esindamine ehituse kõikide etappidel, alustades ettevalmistustöödest kuni objekti ekspluatatsiooni üleandmiseni.

 

Teenus sisaldab:

- Ehitustööde läbiviimiseks ettevalmistuste organiseerimine - tehnilise ülesande koostamine, vajalike lubade ja kooskõlastuste taotlemine, projekteerimise ja ehituse konkursite ettevalmistuse abi ja korraldamine, töövõtulepingute ettevalmistus ja sõlmimine.
- Tellija, Projekteerija ja Töövõtja vahel info vaheldus ja tööde organiseerimine.
- Hoone ülevaatuse käigus puuduste tuvastamine ja nende likvideerimiseks parandustööde organiseerimine.
- Töökalendri tähtaegade täitmise kontrollimine.
- Ehitustööde foto - ja videoprotokollide salvestus.
- Kontrollorganitega kooskõlastuste läbiviimine.
- Objekti ekspluatatsiooni üleandmine ja kasutusluba saamine.


Ehitusprojektide juhtimise teenus.

 

Väiksematele objektidele peatöövõtjat reeglina ei ole kasulik võtta, kuna väiksematel ehitusettevõtetel ei ole kõiki vajalikke spetsialiste (müürsepad, puusepad, santehnikud, elektrikud, maalrid jne.) ning neid palgatakse mujalt. Kokkuvõttes tellijale läheb see töö kallimaks.

Kui sõlmida lepingud väikeste spetsialiseerunud firmadega või väikeste brigaadidega, ehitusobjektil tekib probleem nende sujuva koostööga.
Meie poolt pakutav ehitusprojektide juhtimise teenus seisneb selles, et tööde tellija sõlmib lepingud otse töövõtjatega, meie aga võtame enda peale lisaks ehitusjärelvalve funktsioonile ka täieliku kontrolli ehitusprotsessist üle (alates ehitusmaterjalide organiseerimisest ja vajalike seadmete tarnimisest ning lõpetades tellijale objekti üleandmisega). Meie ettevõtte spetsialistid garanteerivad kõikide kliendi huvide kaitsmist alates tehnilistest küsimustest lõpetades kõikvõimalike probleemide ja konfliktsituatsioonide lahendamise korral.
Tellija tasub otse spetsialiseerunud töövõtjatele nende teenuste eest ning juhtimise eest maksab lisaks ainult fikseeritud tasu.

Kogu organiseerimine toimub läbi interneti.
Meie koduleheküljel näeb tellija ehitusprotsessis kõiki osalejaid, tööde teostamise graafikuid, täitedokumentatsiooni. Tellija võib viibida suvalises maailma paigas kuid igapäevaselt saab olla ka kursis objektil toimuvaga.
Iga projekti osavõtjal on süsteemi sissepääsemiseks oma Kasutajatunnus (logo) ja salasõna (password).


Kliendi sissepääs

 

 

Kliendi huvide esitamine.

 

- Hoonete ja ehitiste rekonstrueerimisel („Hoovid korda", „Fassaadid korda" jne. programmide alusel) konsultatsioonid ja abi dokumentide vormistamisel kulude osalise hüvitamiseks (toetuste taotlemine).

- Abi dokumentide vormistamisel objekti ekspluatatsiooni üleandmise korral.

 

 

 

>