Teenused

Ehitushangete korraldamine

30.04.2014

 

Ehitushangete korraldamine.

 

Ehitusnormidest teadmisi omamata ja kogemuste puudumisel ehitise omanikul on  keeruline korraldada hankeid ehitustöövõtja valimisel. Ehituse hinnapakkumises mitte ainult hind on tähtis vaid ka see, kuivõrd arvesse on võetud ka kõikide vajalikke materjalide ja tööjõu kulud, et saaks töid kvaliteetselt teostada.

Meie pakume oma klientidele ehituslike hangete organiseerimist, mis sisaldab:
- Projekti ja ehitusnormide alusel tehnilise ülesande koostamist 
- Abi laekunud hinnapakkumiste läbivaatusel.
- Abi töövõtulepingu sõlmimisel.

 

Ehitushankeid saab korraldada interneti kaudu.

Meie veebilehe kaudu hankel osalemiseks saadetakse ehitusfirmadele pakkumiskutsed. Leheküljel on hanke ülesanne ja projektdokumentatsioon. Dokumentidele juurdepääs on kõikidel hankel osalejatel. Kõik osalejad saavad jätta oma kommentaare või teateid. Tellija näeb kõiki osalejaid ning aega, millal hinnapakkumised on laekunud. Peale konkursi lõpptähtaega meie ettevõtte spetsialistide poolt koostatakse aruanne, mis avaldatakse samal veebilehel. Antud hangete korraldamise süsteem tagab nende ausust ja tähtaegsust.

 

Sissepääs kliendile

>