Teenused

Omanikujärelevalve teenus sisaldub (Vastavalt: „Omanikujärelevalve tegemise kord", MKM määrus 25.01.2011 nr 7): - Ehitusprojekti nõuetele vastavuse kontroll.- Ehituse vastavuse kontroll ehitusprojektile.- Ehitusel kasutatavate materjalide ja toodete nõuetele vastavuse kontroll.- Ehituse tehniliste dokumentide olemasolu kontroll.- Ehituse tehniliste dokumentide nõuetele vastavuse kontroll.- Ehitustööde kvaliteedi kontroll.- Ehitustö&o...

Loe edasi >

Viime läbi ehitustehnilise ekspertiisi (Ehitise audit): (vastavalt MKM määrusega 24.09.2015.a. nr. 116 „Ehitise auditi tegemise kord") - Enne hoone rekonstrueerimist, kapitaalremonti või enne ostu/müügi tehingut. - Objekti tehnilise seisukorra määramiseks enne ekspluatatsiooni üleandmist.- Eesmärgiga selgitada välja avariide põhjused ning määrata kinnisvaraobjektile veeuputamisega, tulekahjuga jne. põhjustatu...

Loe edasi >
Ehitusjuhtimine
29.04.2014

Ehitusjuhtimine on Tellija huvide esindamine ehituse kõikide etappidel, alustades ettevalmistustöödest kuni objekti ekspluatatsiooni üleandmiseni. Teenus sisaldab: - Ehitustööde läbiviimiseks ettevalmistuste organiseerimine - tehnilise ülesande koostamine, vajalike lubade ja kooskõlastuste taotlemine, projekteerimise ja ehituse konkursite ettevalmistuse abi ja korraldamine, töövõtulepingute ettevalmistus ja sõlmimine.- Tell...

Loe edasi >
Termograafia
30.04.2014

Termograafia abil on võimalik hinnata hoone soojapidavust ja tehnosüsteemide seisukorda ilma konstruktsioone avamata. Tänu selle on antud meetod suhteliselt odav võimalus ebamugavates kohtade rikete ja lekete avastamisel.Mis on termograafia? Termograafia põhiliseks ülesandeks on soojuse lekete avastamine välispindade sooja läbilaskvuse kontroll. Infrapunakaamera mõõdab pindade temperatuuri ning värvilisel displeil või v&aum...

Loe edasi >

Ehitushangete korraldamine. Ehitusnormidest teadmisi omamata ja kogemuste puudumisel ehitise omanikul on keeruline korraldada hankeid ehitustöövõtja valimisel. Ehituse hinnapakkumises mitte ainult hind on tähtis vaid ka see, kuivõrd arvesse on võetud ka kõikide vajalikke materjalide ja tööjõu kulud, et saaks töid kvaliteetselt teostada. Meie pakume oma klientidele ehituslike hangete organiseerimist, mis sisaldab:- Projekti ja ehit...

Loe edasi >

Ehituskonsult Grupp pakub teile:- Teie eskiiside järgi jooniste, skeemide ja plaanide valmistamist. - Mõõtude võtmist edaspidiste jooniste ja skeemide valmistamisega. - Ehitusjooniste valmistamine - fassaadid, konstruktsioonid, sõlmed, insenertehnilised võrgud ja kommunikatsioonid. - Paberjooniste elektroonilisse vormi üleviimine. - Jooniste redigeerimine. - Hoonete ja ehitiste 3D kujundamine (visualiseerimine).

Loe edasi >

ENERGIAAUDIT. Enne maja renoveerimist on soovitav viia läbi elamufondi seisukorra hinnangu. Üks selliste hinnanguteks on hoone ENERGIAAUDIT. Mis tähendab ENERGIAAUDIT? ENERGIAAUDIT - on protseduur, mille käigus saab kindlaks määrata, kuidas kasutatakse energiat, millised võtted on selle säästmiseks ning, kuidas saab vähendada energia tarbimist auditi objektil. ENERGIAAUDIT annab ülevaadet hoone tehnilise seisukorrast üle ja energia k...

Loe edasi >

Raamatupidamise teenus ettevõtetele Meie ettevõte ühe tegevuse liigiks on raamatupidamise teenuse osutamine ettevõtetele.Teenuste hulka kuuluvad: - Raamatupidamis-ja maksuarvestus. - Töötasu ja muude maksude arvestus.- Maksuseaduse nõuete kohaselt esmaste dokumentide vormistamine ja töötlemine - Aruannete koostamine aruandeperioodide tulemuste kohta. - Maksudeklaratsioonide koostamise ning esitamise.- Aastaaruande koostamine. - Raamatupidamise...

Loe edasi >
>