Firmast

 

Ettevõte OÜ Ehituskonsult Grupp on asutatud 2006 aastal eesmärgiga oma klientidele pakkuda kvaliteetseid konsultatsioone ehituse alal. Sellest on tulnud ka asutuse nimi.

 

Edukalt töötanud Euroopa turul oleme laiendanud ennast mitte ainult geograafiliselt, vaid ka meie teenuste spekter on ajapikku muutunud. Käesoleva ajal peale konsultatsioone meie põhitegevuseks on ehitus ja tehniline järelevalve, ehitusobjektide, olemasolevate hoonete, rajatiste, seadmete ja toodete sõltumatu ekspertiiside läbiviimine ja projektide juhtimine.

 

Meie missioon on professionaalselt ja täiemahuliselt esindada tellijat huve koostöös teiste ehitusprotsessis osalejatega.


Meie ülesanne - igas ehituse staadiumis hoiatada võimalike probleemide eest või leida optimaalne lahendus juba tehtud veade parandamiseks. Firma spetsialistid töötavad Teiega kogu ehitusprotsessi kestel alates projekteerimisest

kuni ehituse lõpuni. See aitab Teil vältida ootamatuid komplikatsioone ja ettenägematuid kulutusi.

 

OÜ Ehituskonsult Grupp on Riiklikus Majandustegevuse registris registreeritud kui alljärgmiste teenuste pakkuja: 

 

Omanikujärelevalve - EEO000929.

Tegevusala liigid: sisekliima tagamise süsteemide ehitamise omanikujärelevalve tegemine, üldehitusliku ehitamise omanikujärelevalve tegemine, veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamise omanikujärelevalve tegemine.

 

Ehitiste ekspertiiside tegemine (Ehitise audit) - EEK000458.
Tegevusala liigid: hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi, sh katlasüsteemi, ventilatsioonisüsteemi ja jahutussüsteemi ekspertiisi tegemine, kaugküttesüsteemide ekspertiisi tegemine, konstruktsioonide ja üldehituslike ekspertiisi tegemine.


Me töötame Eestis, Lätis, Soomes ja Venemaal.

 

Meie ettevõte 2011.a. ja 2012 finantsaastatel on Krediidiinfo polt hinnatud kui „hea“ (А), ning 2013, 2014, 2015, 2016 ja 2017 finantsaastatel tulemuste alusel on hinnatud kui „väga hea“  (АA).
Creditiinfo reiting on hindamine, mis on määratakse ettevõtetele, mis põhineb aasta majandusliku, finants- ja maksude kokkuvõetud näitajate alusel. 

 

     

 

Kolme viimaste aastate tulemuste alusel meie firma on kiiresti kasvavate ettevõtete edetabelis Eesti Gaselli TOPP.
Gasellettevõtted on kolme aasta jooksul kasvatanud käivet ja kasumit rohkem kui 50%; loovad kõige rohkem uusi töökohti; kannavad endas kiiresti areneva ettevõte olulisi omadusi- paindlikus, kiirus, julgus. Vaid alla 1% Eesti ettevõtetest on gasellid.